top of page

המגזר החקלאי העסקי

ראובן (רוֹבִּי) גוברין הוא עורך-דין המתמחה בתחום המגזר החקלאי העסקי ובעל היכרות רבת שנים עם העולם המסחרי, החקלאי והתעשייתי.

התחום החקלאי הינו תחום מסועף ומורכב אשר מצריך התמחות ייחודית, ידע ובעיקר ניסיון משפטי מבוסס.

 

הסוגיות המשפטיות המורכבות בתחום זה, דורשות למעשה התמחות כפולה:

הן בתחום החקלאי והן בתחום העסקי.

ההתמחות הייחודית של עו"ד גוברין בתחום זה מאפשרת לו לטפל בהצלחה בסוגיות משפטיות מורכבות בתחום, באופן האיכותי והיעיל ביותר.

פעילות משרד עו"ד גוברין בתחום החקלאי העסקי, כוללת

עריכה וניסוח של הסכמים חקלאיים

מהו הסכם חקלאי?

הסכם נטיעה ו/או עיבוד ו/או ושיווק

הסכם בין בעלי זכויות בקרקע ובמים עם מעבד של מטע, לנטיעה של מטע ו/או לעיבוד וניהול המטע ו/או שיווק יבול המטע.

הסכם מיזם משותף להקמה, עיבוד ושיווק

מיזם משותף בין בעלי זכויות בקרקע ובמים ובין גורם מממן בעל ידע להקמה, עיבוד וניהול מטע ושיווק יבול המטע, במימון משותף.

הסכם מסוג זה מחייב היתר לשימוש חורג מאת הרשות הממונה על פי חוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע ובמים), התשכ"ז 1967.

הסכם קירור (הסכם איסום)

הסכם בין מפעיל בית קירור ובין גורם המבקש לאחסן תוצרת חקלאית או אחרת בבית הקירור.

הסכם עם בית אריזה

הסכם בין מפעיל בית אריזה ובין בעל תוצרת חקלאית.

ליווי משפטי שוטף של:

  • בתי אריזה ובתי קירור

  • חברות לייצוא תוצרת חקלאית

  • חברות לעיבוד חקלאי

  • משתלות

עריכה וניסוח של הסכמי שיתוף פעולה ויזמות בתחום החקלאי

  • הסכמי נטיעה

  • מיזמים משותפים להקמה של מטעים, עיבוד ושיווק היבול

  • הסכמי שיתוף פעולה בין משתלות לספקי חומר ריבוי

ייצוג בהליכים משפטיים בתחום החקלאי בפני ערכאות השונות של בתי-משפט ובבג"ץ

bottom of page