top of page

הכנה לחקירה נגדית במשפט אזרחי

ראובן (רוֹבִּי) גוברין הוא עורך-דין העוסק למעלה משלושים שנים בייצוג בעלי עסקים וחברות בסכסוכים עסקיים, בהופעה בבתי המשפט השונים, בחקירת עדים במסגרת חקירה נגדית ובהכנת עדים למתן עדות - כולל עדים מומחים, כמו שמאים, חוקרים וכיוצא באלה, שעיסוקם כולל הגשת חוות דעת לבתי המשפט וחקירתם עליה.

Signing a Contract

יש הרבה דרכים ללמוד איך מכינים חקירה נגדית לעד, אבל מרבית האנשים לא יודעים איך להתכונן לחקירה נגדית כזו.

להכנה איכותית של עד לקראת החקירה הנגדית שלו, יש השפעה דרמטית על ההצלחה של העד, או אי-ההצלחה שלו, להתמודד היטב עם החקירה הנגדית.

הצלחה כזו יכולה כמובן להשפיע גם על הצלחת התיק כולו.

בית המשפט הוא עולם עם חוקים משלו, שפועלים בו כוחות סמויים מהעין. זה כמו שדה קרב, שפרוס במרחב שבין השופט, עורכי הדין והעדים.

הרבה מאוד עדים, כולל עדים המעידים בנושא מקצועי, חושבים שהם מגיעים מוכנים לעדות שלהם וכושלים בה - משום שלא באמת הגיעו מוכנים למעמד הזה של החקירה הנגדית.

לכן, כדאי שהעד יהיה מצויד היטב כדי לשרוד בשדה הקרב הזה.

הכנה נכונה למתן עדות בחקירה נגדית צריכה לעסוק בארבעה נושאים המשתלבים זה בזה

emotion_edited.png

הממד הרגשי

דרך ההתמודדות עם התרגשות הכרוכה בעדות בחקירה נגדית, עם מניפולציות רגשיות ועוד.

Challenges_edited.png

אתגרי החקירה הנגדית

אופן ההתמודדות עם האתגרים שיעלו במהלך החקירה הנגדית, והדרך בה יש להתמודד עם שאלות בלתי צפויות או עם מידע חסר.

Visuals_edited.png

המישור הויזואלי

נוגע לשפת הגוף במהלך מתן העדות ועצות כיצד להתלבש לקראת החקירה הנגדית.​

content.png

הנושא התוכני

  • הממד הפיזי העוסק בדרך מתן תשובות לשאלות שעולות בחקירה הנגדית.

  • הממד התוכני שעוסק באופן הצגת תוכן התשובות שעולות בחקירה הנגדית.

הכנה טובה לחקירה נגדית מקנה ביטחון רב יותר והכנה רגשית טובה יותר,

עבור העד שעומד להופיע בבית המשפט.

bottom of page