top of page
Course logo.png

קורס דיגיטלי מתן עדות במשפט הכנה לחקירה נגדית

אתם עומדים בפני חקירה נגדית בבית המשפט ?  זה מלחיץ אתכם? גורם לכם לא לישון טוב בלילה?

​אל דאגה.

כשמתכוננים לכך מראש ובצורה נכונה - השד לא כל כך נורא.

אני שמח להציג בפניכם שלושה קורסים.

 

מוזמנים לבחור את הקורס המתאים לכם, כעדים בהליך המשפטי,
כעורכי דין המכינים עד לחקירה הנגדית או מוזמנים כעדים מומחים לבית המשפט.

קורס קצר ותמציתי מלווה בתקצירים פרקטיים

Image by Christian Erfurt

סודות ההצלחה במתן עדות במשפט

הוזמנתם לבית המשפט למתן עדות בחקירה נגדית?


זה מלחיץ אתכם? גורם לכם לא לישון טוב בלילה?

 


אל דאגה.   

 

כשמתכוננים לכך מראש ובצורה נכונה - השד לא כל כך נורא.

סודות ההצלחה במתן עדות במשפט 
קורס לעו"ד

הקורס יסייע לכם להכין את העדים מטעמכם מקצועית ורגשית לחקירה נגדית ומתן עדות בבית המשפט.

עליכם להכין עדים לחקירה נגדית?

עברתם עם העדים על תוכן העדות שלהם, אבל אתם מרגישים שהם עוד לא מוכנים לחקירה הנגדית שלהם?

 

שהם מתרגשים מאוד?

 

הייתם רוצים להעניק לעדים שלכם כלים נוספים שיסייעו להם להתמודד עם החקירה הנגדית בהצלחה?

Handshake
Chess Pieces

סודות ההצלחה במתן עדות במשפט
קורס לעדים מומחים 

הכנה מקצועית ורגשית לחקירה נגדית ומתן עדות בבית המשפט

הוזמנתם לבית המשפט למתן עדות כעדים מומחים בחקירה נגדית?
זה מלחיץ אתכם?
גורם לכם לא לישון טוב בלילה?

אל דאגה.
כשמתכוננים לכך מראש ובצורה נכונה - השד לא כל כך נורא.

bottom of page