top of page

נבע א־צפא: מה שקרה בלבנון, נשאר איתך

ספרו של עו"ד ראובן (רובי) גוברין

נבע א־צפא: מה שקרה בלבנון, נשאר איתך

חטפו אותי.


חטפו אותי מבית המשפט, באמצע חקירה של עד מומחה, באישור שר הביטחון. חטפו אותי במכונית למתקן סודי, למשימה בלתי נתפסת, מסיבה שאסור היה לי – ולכם – לדעת.


"לפי כל המידע שבידינו," אמרו לי, "אתה אותו גאנדי. אז עכשיו אתה צריך להציל אותו. ואותנו."


חטפו אותי בחזרה למלחמת לבנון.


קוראים לי עו"ד יעקב נולמן. ובימים הרעים ההם באמת קראו לי המפקד גאנדי.ארבעה אנשים נשלחו ביוני 1982 לסיור מודיעיני בלבנון, וארבעים שנה לאחר מכן הם עוד משלמים את המחיר. איך מנהיגות וביטחון עצמי יכולים לנצח פחד משתק והתמוטטות נפשית? איך הקרבה יכולה להתמודד עם הלם קרב?


זהו ספרו השלישי של ראובן (רובי) גוברין, עורך דין במקצועו, בוגר קורס מספרי סיפורים וטייס חובב בזמנו הפנוי.


bottom of page