top of page

כותרת של פוסט

תחומי העיסוק המגוונים של המשרד כוללים ייצוג בבתי משפט ובבוררויות (ליטיגציה),


החזרת כספים לעולם - כותרת משנה


הכנת עדים לחקירה נגדית במשפט אזרחי, ליווי משפטי בתחומי המשפט המסחרי והמנהלי (חוזים, עסקאות, חברות, מניות), כולל התמקדות במגזר החקלאי עסקי (מטעים, בתי אריזה, חברות ייצוא, משתלות, חוק ההתיישבות).


את תחום ההעברה הבין-דורית (צוואות, ירושות, התאמת חברות משפחתיות להעברה לדור הבא ועוד).

Comments


bottom of page