תעופה ספורטיבית קלה


משרד עו"ד גוברין עוסק גם בהיבטים משפטיים של תחום התעופה הספורטיבית הקלה, הכוללים בין היתר: דיני מנחתים, חוזי רכישה ועוד.

התעופה הספורטיבית הקלה, LSA (Ultralight Aviation או Microlight Aviation), מתייחסת להטסה של כלי טיס קלים במיוחד, בעלי מושב אחד או שניים (טייס ונוסע). החל מסוף שנות השבעים, התרחבו אפשרויות לימודי הטיס עבור הציבור הרחב וכתוצאה מכך, השתנו גם ההגדרות המתייחסות למטוסים קלים. החקיקה בתחום זה היא מקלה יותר בהשוואה לחקיקה החלה על מטוסי התעופה הכללית.

ההגדרה המשפטית למטוס זעיר

מדינות מסוימות, מבחינות בין מטוסים זעירי משקל אותם הן מגדירות בשם Microlight aircraft – שהטסתם נעשית באמצעות הטיית משקל גוף המטוס ביחס לכנף ושינוי זווית הכנף ביחס לגוף המטוס (weight shift control) – ובין מטוסים זעירי משקל בעלי כנף קבועה, המכונים בשם Ultralight aircraft, שהטסתם נעשית באותו אופן שבו מטיסים מטוסים שנכללים בקטגוריה של התעופה הכללית. בישראל זכו המטוסים זעירי המשקל לכינוי "אווירונים זעירי משקל", או בקיצור: אז"מ. לאחרונה שונתה הגדרתם להגדרה: מטוסים זעירי משקל, או בקיצור: מז"מ.

בישראל הוגדר "מטוס זעיר" בתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981 כאחד מבין האפשרויות הבאות:

  • מטוס חד-מושבי שמסתו המרבית המורשית להמראה אינה עולה על 390 ק"ג;
  • מטוס דו-מושבי שמסתו המרבית המורשית להמראה אינה עולה על 600 ק"ג (ואם הוא מיועד להמראה ונחיתה על פני מים – 650 ק"ג), אשר מסוגל להסיע עד שני בני אדם לרבות הטייס, והוא אחד משני הסוגים הבאים:
    1. מטוס שמושב הטייס בו מחובר באופן קשיח לכנף.
    2. מטוס שמושב הטייס בו תלוי מתחת לכנף וניתן להטיה כלפיה.

מגוון המטוסים זעירי המשקל הולך וגדל בארץ ובעולם, ומציע אפשרויות מגוונות הן לטייסים המבקשים לטוס במטוסים זעירי משקל סגורים, משוכללים ומהודרים, והן לטייסים אשר מעדיפים לטוס במטוסים זעירי משקל עם תא טייס פתוח, כשהרוח נושבת על פניהם.

סגירת תפריט