העברה בין דורית


כל אדם צריך להסדיר את סוגיית גורל רכושו לאחר מותו, על מנת להבטיח לו ולקרוביו שקט נפשי בהווה ובעתיד ולצמצם למינימום את הסיכוי למחלוקות על רקע רכוש וירושה.

ככל שיש יותר רכוש ונכסים, כך הסדרה מראש של גורל הרכוש והנכסים מקבלת חשיבות רבה יותר. הסדרה זו כוללת גם אפשרות לבצע העברה בין דורית סדורה של הניהול והשליטה בעסקים פרטיים. מדובר במהלך מורכב רגשית, עסקית ומשפטית וכולל בדרך כלל הן ייעוץ ארגוני והן ליווי משפטי.

לנהל נכון עכשיו, כדי להיות שקטים אחר-כך!

העברה בין דורית יזומה, מבטחת את עתיד רכושכם לפי הצרכים, הערכים והרצונות שלכם. ניהול נכון של העברה בין דורית של רכוש לדור הבא, בעוד בעל הרכוש מתפקד וצלול בדעתו, מאפשר למצות את מיטב האפשרויות בנושא רגיש זה.

הליווי המשפטי בהעברה בין דורית, כולל בין היתר:

  • בחינה ו/או שינוי של המבנה התאגידי של עסקים;
  • ניסוח מסמכים משפטיים לצורך ביצוע העברת זכויות וסמכויות בעסקים;
  • עריכת צוואות;
  • היערכות בסוגיות של ביטחון כלכלי, סוציאלי ומשפטי (כגון קופות גמל, פנסיה, ביטוח לאומי בארץ ובחו"ל, רנטות מחו"ל, חשבונות בנק בארץ ועוד);
  • הגדרה או עדכון מוטבים בפוליסות ביטוח חיים, בקופות גמל ובקופות פנסיה;
  • הוספת סעיפי ´אריכות ימים´ בחשבונות בנק משותפים;
  • הענקת ייפוי כוח;
  • הסדרי נאמנות.
סגירת תפריט